O Společnosti

Kdo jsme a co děláme?

Wer sind wir und was machen wir?

RENATECHNIK je Váš kompetentní partner v oblasti pohledové kontroly. Firma byla založena roku 1991 a specializuje se na kontrolu různých dílů, hlavně pro automobilový průmysl (kontrolu synchronních kroužků do převodovek), ale i ostatních produktů z mosazi a ocelových a hliníkových dílů. Podle kritérií zadaných zákazníkem je prováděna kontrola těchto dílů. Vysoce kvalifikovaný tým pracovníků s dlouholetou zkušeností zaručuje velmi vysokou úroveň kvality procesu. Školené oči vidí více než naprogramované stroje a naše kontrolorky se rozhodují lépe a rychleji u různých materiálových vad. U nás najdete pouze prvotřídní kvalitu a profesionální komunikaci.

RENATECHNIK ist Ihr kompetenter Partner im Bereich der Sichtprüfungen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und spezialisiert sich seitdem auf die Sichtprüfungen von verschiedenen Produkten, hauptsächlich für die Automobilindustrie (Synchronringe), aber auch anderer Teile aus Messing, Stahl und Aluminium. Nach kundenspezifischen Kriterien wird die Kontrolle der Teile durchgeführt. Hochspezialisierter Team von motivierten Mitarbeitern, mit sehr langer Berufserfahrung auf diesem Gebiet, erfüllt und sichert einen sehr hohen Level vom Kontrollprozess. Geschulte Augen sehen mehr als vorprogrammierte Maschinen und unser Kontrollpersonal kann sich besser und viel schneller entscheiden bei verschiedenen Materialfehlern. Bei uns finden Sie nur erstklassige Qualität und professionelle Komunikation. Wer sind wir und was machen wir?

 • Kvalita
 • Qualität
 • Přesnost
 • Genauigkeit
 • Rychlost
 • Geschwindigkeit
 • Kontrola kvality
 • Qualitätskontrolle
 • Pohledová kontrola
 • Sichtprüfungen
 • Montážní činnosti
 • Montagetätigkeiten
 • Balení/přebalování
 • Verpacken/Umpacken
 • ISO 9001
 • ISO 9001

Kvalita

Qualität

U nás najdete pouze prvotřídní kvalitu služeb a profesionální komunikaci. Díky naší dlouholeté zkušenosti nabízíme našim zákazníkům ten nejlepší servis a prvotřídní kvalitu jako specialisté pro pohledovou kontrolu. 100 % dodržování termínů a objemů, stejně jako jasné a zdokumentované výsledky kontrol, vedou k zamezení reklamací a vyhýbání se smluvních rizik u zákazníků.

Bei uns finden Sie nur erstklassige Qualität und professionelle Komunikation. Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir unseren Kunden den besten Service und hervorragende Qualität als Spezialisten für Sichtprüfverfahren. Die 100 % Termintreue und Liefertreue genauso die klare, sichere und dokumentierte Prüfergebnisse führen zur Vermeidung von Reklamationen und vermeiden die Vertragsrisiken gegenüber Ihren Auftraggebern.

Servisní činnosti

Leistungen

Vedle pohledové kontroly, která je naší stěžejní činností, nabízíme kompletní zpracování různých logistických procesů, jako je např. vyzvednutí a dodávka u našich zákazníků (včetně celního odbavení). Nabízíme a máme dlouholetou zkušenost s různými montážními činnostmi, opracováním dílů a jejich balením (přebalením).

Neben den Sichtprüfungen, was unser Hauptaufgabengebiet ist, bieten wir die vollständige Abwicklung von verschiedenen logistischen Prozessen, wie z.B. die Abholung und Rücklieferung bei unseren Kunden vor Ort (einschließlich Zollabwicklung) an. Wir bieten und haben auch langjährige Erfahrung mit verschiedenen Montagen, Nacharbeiten und dem Umpacken (Verpacken) an.

Zpracování obratem

Umgehende Verarbeitung

Naučili jsme se a jsme schopni kontrolovat pro naše zákazníky časově kritické produkty v řádu hodin a tím zajistit, že nedojde k přerušení výroby, například u montážních linek. Jsme schopni a ochotni nasadit takové kapacity, že co do objemu, tak i času, provádíme kontrolní činnosti „dokud není cíl splněn“.

Wir haben es gelernt und sind im Stande die Produkte für unsere Kunden binnen einiger Stunden zu kontrollieren um abzusichern, dass zu der Produktionsunterbrechung, wie z.B. bei den Fließbändern, nicht kommen kann. Wir sind fähig und bereit solche Kapazitäten eizusetzen, die wegen dem Umfang und der notwendigen Zeit der Kontrolltätigkeiten solange durchgeführt werden „bis der Ziel erreicht wird“.

ISO 9001

ISO 9001

Jsme samozřejmě držiteli certifikátu ISO 9001.

Wir sind selbstverstädlich ISO 9001 zertifiziert.

 • Vše
 • Areál
 • Gelände
 • Kontrola
 • Kontrolle
 • Lisovna
 • Stanzerei
 • Sklad
 • Lager
-->